Het wordt onherroepelijk aanvaard door de persoon / partij die gebruik maakt van de diensten (gedeeltelijk en / of volledig) van Indian Rides Private Limited. E 52, Amrapali Marg, Vaishali Nagar Jaipur 302021 India en of met behulp van deze site, dat:

De inhoud en details op deze site zijn te goeder trouw verstrekt en kunnen van tijd tot tijd veranderen, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot de heersende marktsituaties.

Aansprakelijkheden aan Indian Rides Private Limited. E 52, Amrapali Marg, Vaishali Nagar Jaipur 302021 India, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot grove nalatigheid, of om redenen die te wijten zijn aan Indian Ridesl Private Limited, is aansprakelijk voor een bedrag van maximaal 20% van het totale geldbedrag ontvangen door Indian Rides Private Limited, voor diensten die aan de persoon / partij zouden worden verleend door Indian Rides Private Limited.

In geval van een klacht en / of juridische kennisgeving moet deze per aangetekende post of koerier worden verzonden en worden gericht aan Indian Rides Private Limited. E 52, Amrapali Marg, Vaishali Nagar Jaipur 302021 India.

Eventuele geschillen zijn uitsluitend onderworpen aan de wetten van India, het Indiase recht is exclusief van toepassing en de plaats van jurisdictie voor Indian Rides Private Limited. E 52, Amrapali Marg, Vaishali Nagar Jaipur 302021 India, een bevoegde Indiase rechtbank.

De persoon / partij die zich toegang verschaft tot deze site, stemt ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden op deze site, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en naar goeddunken van Indian Rides Private Limited kunnen worden gewijzigd.

Neem contact op